OSTUTINGIMUSED

 1. Mõisted

1.1. Risanti.ee  veebipood – internetiaadressil www.Risanti.ee opereeriv veebipood, mille omanik on Risanti Motors OÜ reg nr. 11678975 (edaspidi ka Risanti.ee)

1.2. Klient – Risanti.ee veebipoes ostu sooritanud füüsiline- või juridiiline isik.

1.3. Müüja – Risanti.ee veebipoes tooteid müüv ettevõte, mis vastutab toote kohaletoimetamise ja kvaliteedi eest.

2. Ostutingimuste kehtivus

2.1. Ostutingimused kehtivad Risanti.ee veebipoe Kliendi, Risanti.ee omaniku Risanti Motors (edaspidi Risanti.ee) ja Risanti.ee veebipoes tegutseva Müüja (edaspidi Müüja) vahel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

2.2. Ostutingimused on koostatud heas usus ja ei ole vastuolus Eesti Vabariigi kehtivate seadustega.

2.3. Risanti.ee jätab endale õiguse käesolevaid ostutingimusi muuta, teavitamata muudatustest kolmandaid osapooli. Muudetud ostutingimused jõustuvad nende avalikustamise hetkest.

2.4. Müüjal on õigus muuta veebipoes müüdavaid tooteid, nende kirjeldusi ja hindasid teavitamata sellest kolmandaid osapooli. Nimetatud muudatused jõustuvad nende avalikustamise hetkest. Kui Klient on edastanud tellimuse enne muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse sooritamise hetkel kehtinud tingimused v.a juhul kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2.5. Käesolevad ostutingimused on aluseks Risanti.ee veebipoe, Kliendi ja Müüja vaheliste õigussuhete reguleerimisel. Tellimust tehes, nõustub Klient, et on tutvunud käesolevate ostutingimustega ja nõustub nendega.

3. Risanti.ee hinnakiri

3.1. Risanti.ee veebipoes müüdavate toodete hinnad sisaldavad käibemaksu ja on kuvatud Eurodes ning ei sisalda kohaletoimetamise tasu.

3.2. Kauba kohaletoimetamise hinnad on tellimuse põhised ja sõltuvad Kliendi poolt valitud tarneviisist.

3.2.1. AS Eesti Post (Omniva)  kulleri vahendusel toodete kohaletoimetamise hind on 7,20 EUR. Hind sisaldab käibemaksu.

3.2.2. Itella SmartPOST OÜ pakiautomaatide vahendusel toodete kohaletoimetamine on 3.60 EUR. Hind sisaldab käibemaksu.

3.2.3. Omniva pakiautomaatide vahendusel toodete kohaletoimetamine on 3,60 EUR. Hind sisaldab käibemaksu.

3.2.4. Kaubale ise järgi tulles, Müüja poolt määratud aadressile, täiendavat tasu Risanti.ee kohaletoimetamise eest ei võta

3.3. Risanti.ee jätab endale õiguse muuta veebipoes pakutavaid tarneviise ja korrigeerida nende maksumust.

4. Kauba tellimine ja maksmine

4.1. Tellimus vormistatakse Kliendi poolt koostatud Ostukorvi põhjal

4.2. Ostukorvi lisab Klient Risanti.ee veebipoes müüdavaid tooteid

4.3. Ostukorvis saab Klient kustutada tooteid ja muuta nende koguseid

4.4. Ostukorvis sisalduvad tooted ei kohusta Klienti veel tasuma, kuna sellel ajahetkel ei ola tellimus vormistatud

4.5. Tooted, millised on lisatud Ostukorvi, ei ole broneeritud Ostukorvi koostanud Kliendile s.t tooted on samal ajal müügis kolmandatele isikutele.

4.6. Tellimuse vormistamiseks peab Klient klikkima Ostukorvis olevale nupule “Vormista ost”. Seejärel määrab Klient arveldusandmed, tarneviisi ja tarneandmed. Klient veendub veelkord tellimuse korrektsuses, tutvub ja nõustub lepingutingimustega ning klikib nuppu “Vormista tellimus”.

4.7. Hetkest, mil Klient vajutab nuppu “Vormista tellimus” broneeritakse Kliendile tellimuses olevad tooted. Risanti.ee veebipood tekitab automaatselt tellimuskinnituse ja edastab selle arveldusandmetes määratud e-posti aadressile.

4.8. Tellimuskinnitus sisaldab tellitavaid tooteid ja nende maksumusi, valitud tarneviisi ja selle maksumust ning pangaülekande tegemiseks vajalikke andmeid.

4.9. Tellimuskinnitus kehtib 2 päeva selle tekkimise hetkest. Kui kahe (2) päeva jooksul ei ole tellimuskinnituses määratud Risanti.ee arveldusarvele laekunud tasu tellimuse eest, siis tooted vabastatakse broneeringu staatusest.

5. Tellimuse staatused

5.1. Kui Klient on Risanti.ee veebipoes sooritanud tellimuse, siis tellimus on staatuses “Makse ootel”

5.2. Kui Klient on tasunud tellimuskinnituse alusel 100% tellimuse maksumusest, siis muudab Risanti.ee tellimuse staatuse ühe (1) päeva jooksul “Tarne ootel” staatusesse. Kliendile saadetakse sellekohane e-maili teavitus.

5.3. Kui kaup on saabunud lattu, komplekteeritud ja seejärel postitatud, siis muudab Risanti.ee tellimuse “Postitatud” staatusesse. Kliendile saadetakse sellekohane e-mail.

6. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

6.1. Müüja pakendab määratud tähtaja jooksul tellitud tooted ja edastab vastavalt valitud tarneviisile kauba määratud tarneaadressile v.a juhul, kui Klient valib tarneviisiks “Tulen ise järgi”

6.2. Kliendil on võimalik valida nelja (3) erineva tarneviisi vahel

6.2.1. AS Eesti Post (Omniva) kulleri vahendusel toodete kohaletoimetamine

6.2.2. Itella SmartPOST OÜ pakiautomaatide vahendusel toodete kohaletoimetamine

6.2.3. Omniva pakiautomaatide vahendusel toodete kohaletoimetamine

6.2.4. Kaubale ise järgi tulemine, Müüja rekvisiitides määratud aadressile.

7. Tellimuse tühistamine ja raha tagastamine

7.1. Klient saab tühistada sooritada tellimuse igal ajal enne Tellimuse “Postitatud” staatust. Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vabas vormis teade e-posti aadressile info@risanti.ee. Sellisel juhul kannab Risanti.ee Kliendile raha tagasi 14 päeva jooksul alates tellimuse tühistamise teate kättesaamisest

7.2. Kui tellimus on “Postitatud” staatuses, siis tellimust tühistada ei ole võimalik. Sellisel juhul peab Klient toimima kauba tagastamise reeglite järgi

7.3. Kui Klient ei ole tasunud tellimuskinnituse alusel 2 päeva jooksul sooritatud tellimuse eest, tühistab Risanti.ee tellimuse automaatselt.

7.4. Risanti.ee on õigus tühistada tellimust ühepoolselt juhul, kui tellitav kaup on mingil põhjusel otsas või mõnel muul põhjusel pole tarnitav. Sellisel juhul võtab Müüja ühendust Kliendiga ja pakub alternatiivseid tooteid. Alternatiivsete toodete mitte sobimisel Kliendile, tagastab Risanti.ee 2 päeva jooksul tellimuse eest tasutud raha Kliendi pangakontole.

8. Kauba tagastamine

8.1. Eestis kehtivate seaduste alusel on Kliendil õigus tagastada kaup 15 päeva jooksul selle kättesaamise hetkest.

8.2. Kauba tagastamine on lubatud üksnes siis, kui on säilinud arve tellimuse eest, toote pakend, toode ei ole rikutud, määrdunud ega kulunud. Hinnangu toote tagastamise sobivuse kohta annab Müüja.

8.3. Kauba tagastamisel tagastab Risanti.ee Kliendi pangaarvele tellimuse eest tasutud raha 14 päeva jooksul v.a kohaletoimetamise tasu tellimuses määratud aadressile.

8.4. Kauba kohaletoimetamise tasu ei kuulu tagastamisele v.a juhul, kui tellitud toode ei vasta tellitule.

8.5. Kauba tagastamine Müüjale toimub Kliendi omakuludega ja Risanti.ee ei kompenseeri Kauba tagastamisega seonduvaid kulusid.

8.6. Kauba vahetamise korral, tagastab Klient Müüjale kauba omakuludega.

8.7. Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu s.h kohaletoimetamine Risanti.ee

8.8. Kui Klient otsustab kasutada taganemisõigust, siis on ta kohustatud avama toote pakendi ettevaatlikult ja seda rikkumata. Kui selgub, et toode on kahjustatud Kliendi süülise käitumise või mitteotstarbelise kasutamise tõttu, siis Risanti.eel on õigus tasaarveldada toote väärtuse vähenemise Kliendile tagastamisele kuuluvast summast.

9. Pretensiooni esitamine ja nõutele mitte vastavate

toodete tagastamine

9.1. Vastavalt kehtivale VÕS-le on Kliendil õigus esitada pretensiooni kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, kusjuures kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul on eelduseks, et see oli olemas toote ostmise hetkel. Defekti iseloomu peab välja selgitama Müüja

9.2. Kui toote defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist. Parandamise võimatuse või ebamõistlikkuse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist või raha tagastamist.

9.3. Toote nõuetele mittevastavuse korral peab Klient 60 päeva jooksul saatma kaebuse e-maili aadressile info@risanti.ee, mis sisaldab Kliendi nime ja kontaktandmeid, kaebuse esitamise kuupäeva, tootel ilmenud defekti kirjelduse võimalusel koos piltmaterjaliga, tellimuse number või arve number ja nõude suurus Müüja suhtes.

9.4. Kaebus peab olema esitatud hiljemalt 60 päeva jooksul alates toote kättesaamisest, vastasel juhul kaotab Klient õiguse nõuda Müüjalt toote parandamist või asendamist.

9.5. Müüja ei vastuta defektide eest, millised on põhjustatud Kliendi hoolimatuse ja mitteotstarbelise käitumise tõttu. Samuti ei vastuta Müüja toote loomuliku füüsilise kulumise eest, kui toodet on kasutatud tavapäraselt.

10. Vääramatu jõud, vastutus ja muud tingimused

10.1. Risanti.ee , Müüja ja Klient vastutavad käesolevate tingimuste rikkumise tagajärjel tekkinud kahju eest Eesti Vabariigi seadustes sätestatud ulatuses ja juhtudel.

10.2. Risanti.ee jätab endale õiguse korrigeeridatoodete hindu. Antud juhul jätab Risanti.ee endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3. Risanti.ee jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 300 EUR'i maksev toode on järsku müügis 50 EUR'iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)

10.4. Osapooled ei vastuta teise osapoole ees ja tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks, mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud tegevuse põhjus ei ole kõnealuse osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

10.5. Risanti.ee ja Müüja ei kompenseeri Kliendile moraalset kahju, milline võib tekkida muutes käesolevaid tingimusi, hindasid, tarneaegasid jt tingimusi käesolevate tingimuste raames.

10.6. Risanti.ee kasutab Kliendi isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks ettenähtud korras.

10.7. Risanti.ee jätab endale õiguse saata Kliendi e-posti aadressile uudiskirju, kui Klient on registreerimise käigus või kontohalduses avaldanud nimetatud soovi.

10.8. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient, Müüja ja Risanti.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

10.9. Erimeelsuste korral, püüavad osapooled lahendada need läbirääkimiste teel. Nende võimatuse korral on Kliendil õigus enda õiguste kaitseks pöörduda kohtusse või Tarbijakaitseametisse.